لیست آزمایشگاه‌های تشخیص عسل طبیعی

یکی از راه‌های تشخیص عسل طبیعی از تقلبی، آزمایش عسل در آزمایشگاه‌های معتبر غذایی است.
شما می‌توانید با یکی از آزمایشگاه‌های زیر هماهنگ کنید و نمونه عسل خود را برای تشخیص طبیعی یا تقلبی بودن برای آنها ارسال کنید.

در حال تکمیل شدن ...
فهرست