1. خانه
  2. chevron_left
  3. مَشَ سالیم قلیزاده

مَشَ سالیم قلیزاده یکی از زنبورداران قدیمی روستای تَرَزی شهرستان خلخال است. خانه او در اوخاری اوج (بالا) و آشاغی اوج (پایین) روستا قرار دارد. یعنی وسط روستا.

مَشَ سالیم در تَرَزی تنها نیست و همسرش عِشرَت خانم نیز به او در کارهای کشاورزی و دامداری و مخصوصاً زنبورداری کمک بسیاری می‌کند.

حیاط خانه مش سالیم

داستان زنبوردار شدن مَشَ سالیم چیست؟
او طی یکی بیماری به شغل زنبورداری روی آورد. داستان از این قرار است که دکتر گفته بود دیگر امیدی به زنده بودنش نیست و بیماری که داشت لاعلاج بود به نوعی.

بعد از شنیدن این جواب از دکتر، مَشَ سالیم داستان ما برای گذران عمر خودش وارد شغل زنبورداری شد و البته تورکَه داوا (نوعی تجویز دارو به سبک سنتی در آذربایجان) هم کرد. یعنی برای درمان بیماری‌اش چند نفر از ریش سفیدهای روستا به او گفتند عسل مصرف کند و او هم اینکار را کرد.

بعد از چند سال مجدداً به دکتر مراجعه کرد و به طرز شگفت انگیزی اینبار دکتر گفت که بیماری‌اش رفع شده. اما دلیلش نامعلوم بود.

خودش که دلیل رفع بیماری‌‌اش را خوردن عسل می‌داند.
اکنون مَشَ سالیم بالای 80 سال سن دارد و به زندگی عادی خود کنار همسرش در روستای ترزی ادامه می‌دهد.

محصولی وجود ندارد

فهرست