بهنام رئوفی

بهنام رئوفی

ملقب به پسر کوهستان و عاشق به تمام معنای زنبورداری یکی از زنبوردارهای…
این زنبوردار از داروهای ارگانیک برای درمان بیماریهای زنبورها استفاده می‌کند. همچنین در نزدیکی زنبورستان این زنبوردار نیز هیچگونه سمپاشی انجام نمی‌گیرد.
این زنبوردار از زنبوردارهای باسابقه است و دانشنامه زنبورداری حساب می‌شود.
محصولاتی با کیفیت بالای استاندارد ملی تولید می‌کند.
صفحه شخصی و خرید
فرنوش رمضانی 300x300 - عسل گرما ندیده فرنوش رمضانی - 900 گرمی

فرنوش رمضانی

آقای فرنوش رمضانی در سال ۶۷ در روستای کالار از توابع شهرستان خلخال…
این زنبوردار از داروهای ارگانیک برای درمان بیماریهای زنبورها استفاده می‌کند. همچنین در نزدیکی زنبورستان این زنبوردار نیز هیچگونه سمپاشی انجام نمی‌گیرد.
این زنبوردار از زنبوردارهای باسابقه است و دانشنامه زنبورداری حساب می‌شود.
صفحه شخصی و خرید
فهرست